มืออาชีพอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ติดต่อเราได้เลย

การติดตั้งระบบนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศญี่ปุ่น

การติดตั้งระบบนำทางพื้นสำหรับคนตาบอดประกอบด้วยแถบนำทางสี่เหลี่ยมพื้นผิวพลาสติก/สแตนเลสและปุ่มเตือนเทปกันลื่นช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีความคมชัดสีเหลืองเพียงพอระหว่างระบบนำทางและพื้นใช้แถบนำทางและหมุดเตือนด้วยหมุด (การติดตั้งการเจาะ) ตัวบ่งชี้การสัมผัส สถานที่สำคัญอยู่ใกล้ๆและนำไปสู่ความบกพร่องทางสายตาไปยังสถานที่นี้

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ติดต่อเราได้เลย