อาชีพ

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

การติดตั้งระบบนำทางคนตาบอดในประเทศญี่ปุ่น

คู่มือการติดตั้งระบบพื้นบานเกล็ดประกอบด้วยแถบคู่มือสี่เหลี่ยมบนพื้นผิวพลาสติกสแตนเลสและสกรูเตือน การฝังเข็มขัดให้แน่ใจว่ามีความคมชัดสีเหลืองเพียงพอระหว่างระบบนำทางและพื้น การติดตั้งหลุมเจาะใช้คู่มือแถบและเตือนภัย studs กับขา สัมผัสตัวบ่งชี้ บ่งชี้ว่ามีสถานที่สำคัญใกล้เคียงและนำคนพิการทางสายตาไปยังสถานที่

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา