อาชีพ
แกนเจาะ

แกนเจาะ

เครื่องเคลือบดินเผาเครื่องเจาะเพชร

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา


ประเภท

Diamond core drill bit for

ceramic, porcelain, stone etc.

Diameter

Shank Diameter

Segment Height

Total Length

mm

mm

mm

mm

4

10 (6,8,12)

10

100/180mm

5

6

7

8

10

12LEAVE_US:

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา