อาชีพ

นิวเมติกอัตโนมัติสแตนเลสป้องกันคอลัมน์

ระบบนิวเมติกอัตโนมัติ

เสาเรือนิวเมติกอัตโนมัติเหมาะสำหรับการเปิดที่แข็งแกร่งและระบบ u07 เป็นเสาเรือมากขึ้นและยกเร็วขึ้น ความถี่ในการทำงานการใช้พลังงานลม
สอดคล้องกับแนวโน้มของการประหยัดพลังงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม


ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

LEAVE_US:

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา