อาชีพ

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

สัมผัสดัชนีในชีวิตของเรา

สัมผัสตัวบ่งชี้ที่สามารถเห็นได้ทุกที่ในที่สาธารณะที่สถานีรถไฟทางม้าลายทางลาดและบันไดคนส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทของสัมผัสในการช่วยให้ผู้คนมองเห็นบกพร่องนำทางและหลีกเลี่ยงอันตรายในเมืองภูมิทัศน์  

ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา