มืออาชีพอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ติดต่อเราได้เลย

การติดตั้งระบบนำทางสำหรับคนตาบอด

การติดตั้งระบบนำทางพื้นสำหรับคนตาบอดใน *** เกิดขึ้นใน20 ** ระบบนำทางสัมผัสทำจากสแตนเลส304L แถบนำทางและปุ่มสัมผัสเตือนด้วยพื้นผิวเพชรวัตถุประสงค์ของ แถบเตือนสัมผัส คือการเตือนสายตาผู้บกพร่องก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่อันตราย

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ติดต่อเราได้เลย